27/06/2019 Wet Langdurige zorg (Wlz)

Wet Langdurige zorg (Wlz)


Inzicht in wettelijk kader van Wet langdurige zorg (Wlz), financiële stromen, organisatie van zorg, zorginkoop door zorgkantoren en belangrijkste toekomstige ontwikkelingen.
Lees meer
09/07/2019 - 12/07/2019 Vierdaagse Summerschool De Nederlandse Zorgmarkt

Vierdaagse Summerschool De Nederlandse Zorgmarkt


Dé verdieping en verbreding van je kennis van het zorgstelsel en de veranderingen.
Lees meer
26/09/2019 Masterclass Zorgverzekeringswet

Masterclass Zorgverzekeringswet


Inzicht in de Zorgverzekeringswet en de wijze waarop zorgverzekeraars daarin opereren.
Lees meer
10/10/2019 Stoomcursus Zorgstelsel in vogelvlucht

Stoomcursus Zorgstelsel in vogelvlucht


Een uitstekende kennismaking met het zorgstelsel en de belangrijkste veranderingen.
Lees meer
31/10/2019 Wmo en Jeugdhulp

Wmo en Jeugdhulp


Scherp zicht op de transformatie van welzijn en maatschappelijke ondersteuning.
Lees meer
14/11/2019 - 15/11/2019 Tweedaagse cursus Zorg en welzijn

Tweedaagse cursus Zorg en welzijn


Grondige verdieping en verbreding van je kennis van het zorgstelsel, de beleids-maatregelen en marktontwikkelingen.
Lees meer
12/02/2020 - 14/02/2020 Driedaagse Winterschool ‘De Nederlandse Ziekenhuismarkt’

Driedaagse Winterschool ‘De Nederlandse Ziekenhuismarkt’


Diepgaande kennis van de ziekenhuismarkt nu en in de toekomst.
Lees meer