Agenda

Speel nu de ZorgmarktQuiz
14/10/2021 - 15/10/2021 Tweedaagse cursus GGZ in de zorgstelsels

Tweedaagse cursus GGZ in de zorgstelsels


Grondige verdieping en verbreding van je kennis over het zorgstelsel en de GGZ.
Lees meer
21/10/2021 - 04/11/2021 Onlinecursus Zorg en Welzijn in drie middagen

Onlinecursus Zorg en Welzijn in drie middagen


De onlinecursus geeft je overzicht en verdieping van de vier belangrijkste zorgstelsels. De Zorgverzekeringswet, de Jeugdwet, de Wlz en de Wmo.
Lees meer
09/11/2021 - 12/11/2021 Vierdaagse Winterschool De Nederlandse Zorgmarkt

Vierdaagse Winterschool De Nederlandse Zorgmarkt


Dé verdieping en verbreding van je kennis van het zorgstelsel en de veranderingen.
Lees meer
18/11/2021 - 19/11/2021 Tweedaagse cursus Stelsel Zorg en welzijn

Tweedaagse cursus Stelsel Zorg en welzijn


Grondige verdieping en verbreding van je kennis van het zorgstelsel, de beleids-maatregelen en marktontwikkelingen.
Lees meer
02/12/2021 - 03/12/2021 Tweedaagse cursus Nederlandse ziekenhuismarkt

Tweedaagse cursus Nederlandse ziekenhuismarkt


Gedegen kennis van de regulering, het speelveld, de bekostiging en de organisatie van ziekenhuizen.
Lees meer