ZorgMarktAcademie opleidingen cursussen lezingen zorg zorgstelsel professional

Lezingen

Wij zijn experts op het gebied van de regulering en marktordening in de zorg. We hebben jarenlange ervaring met strategische advisering aan een veelheid partijen in alle sectoren van de gezondheidszorg. Onze kennis van beleidsmatige veranderingen en marktontwikkelingen in de zorg is groot. Wij verzorgen graag een lezing of workshop tijdens uw congres of symposium. Ook leveren wij graag een bijdrage aan uw heidag of strategische sessie.

Een greep uit de onderwerpen waarover wij een lezing of workshop kunnen verzorgen:

 • Toekomst ouderenzorg
 • Innovatieve bekostigingsvormen
 • Lessen uit eerdere hervormingen in de zorg
 • Actuele ontwikkelingen in de GGZ, ziekenhuiszorg, ouderenzorg, eerstelijn, etc.
 • Werking van de Zorgverzekeringswet
 • Innovatie en samenwerking in het sociaal domein
 • Trends in de zorginkoop
 • De prestaties van het Nederlandse zorgstelsel internationaal vergeleken

Voorbeelden van lezingen, workshops en bijdragen aan heidagen:

 • Workshop ‘Lessen uit hervormingen in de zorg’ op een strategiedag van de gemeente Breda
 • Lezing ‘15 jaar Zorgverzekeringswet’ tijdens een symposium van Zorginstituut Nederland
 • Workshop over relevante marktontwikkelingen en beleidsmatige veranderingen tijdens een strategiedag van een aanbieder van maatschappelijke opvang
 • Workshop tijdens een strategiedag van de afdeling psychiatrie van het UMCU
 • Lezing op een symposium ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan van een aanbieder van psychosociale hulpverlening
 • Workshop over de evaluatie en doorontwikkeling van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg tijdens het congres Thuis in het Verpleeghuis
 • Workshop tijdens strategiedag van aanbieder van ouderenzorg
 • Meerdere lezingen over de Wmo voor groepen fysiotherapeuten
Lezing of workshop aanvragen