Driedaagse Winterschool ‘De Nederlandse Ziekenhuismarkt’

Diepgaande kennis van de ziekenhuismarkt

 

De Nederlandse ziekenhuismarkt is continu in beweging. Tijdens de Winterschool krijg je een goed begrip van de ziekenhuismarkt en verdiep je jouw kennis. Een groot aantal deskundige sprekers uit zowel beleid als praktijk werkt mee aan de Winterschool. Er is veel aandacht voor de beleidswijzigingen, marktontwikkelingen en innovaties. De Winterschool biedt daarnaast leuke mogelijkheden tot het leggen van contacten met deelnemers van andere organisaties in de zorg.

 

Als deelnemer aan de Winterschool verdiep je jouw kennis van de ziekenhuismarkt. Daarbij gaan we ook in op het stelsel van de Zorgverzekeringswet. De Winterschool bestaat overdag uit een stevig inhoudelijk programma. De ziekenhuismarkt wordt vanuit verschillende gezichtspunten belicht door uitstekende sprekers. Er is daarbij veel gelegenheid om vragen te stellen. Een greep uit de onderwerpen die uitgebreid aan bod zullen komen: DBC’s, bekostiging, financiering van investeringen, risicoverevening, zorgcontractering, ziekenhuisorganisatie en maatschappen en kwaliteit en veiligheid. Er is ook veel aandacht voor innovaties in de ziekenhuismarkt.

In de avonduren zijn er verassende en ontspannende activiteiten. Tijdens deze activiteiten kan je ervaringen uitwisselen met andere deelnemers en relevante contacten in de sector opdoen.

Geen geplande opleidingen
9 Hotel de Echoput ZorgmarktAcademie

Voor wie?

Deze driedaagse Winterschool richt zich op beleidsmedewerkers, adviseurs, financials, advocaten, leidinggevenden en andere zorgprofessionals die hun kennis over de ziekenhuismarkt willen verdiepen en actualiseren.

 

Wat levert het je op?

 • Diepgaande kennis van de inrichting en organisatie van de ziekenhuismarkt
 • Inzicht in de betrokken partijen en hun rollen en verantwoordelijkheden
 • Diepgaande kennis over verschillende deelaspecten van de ziekenhuismarkt en het zorgstelsel: bekostiging, financiering, risicoverevening, DBC’s, zorginkoop, etc.
 • Zicht op innovaties en trends in de ziekenhuismarkt
 • Visie op de toekomstige inrichting van de ziekenhuiszorg
 • Inzicht in de organisatie van ziekenhuizen en maatschappen
 • Uitwisseling van ervaringen met andere professionals
 • Nieuwe interessante contacten

Dag 1 woensdag 12 februari

 • Kennismaking en inleiding
 • Gereguleerde marktwerking en Zorgverzekeringswet
 • Ziekenhuismarkt: overzicht inrichting en bekostiging
 • Lunch
 • Risicoverevening
 • Zorginkoop ziekenhuismarkt
 • Ziekenhuis Bernhoven; krimp als strategie?
 • Keuzeprogramma avond:
  – Optie 1: drie gangen diner met wijnarrangement
  – Optie 2: escaperoom (incl. maaltijd)

Dag 2 donderdag 13 februari

 • Ontbijt
 • DBC’s
 • De juiste zorg op de juiste plek
 • Lunch
 • Financiering van bouw en investeringen
 • Boswandeling
 • Organisatie van ziekenhuizen en maatschappen
 • Keuzeprogramma avond:
  – Optie 1: drie gangen diner met wijnarrangement
  – Optie 2: kookworkshop

Dag 3 vrijdag 14 februari

 • Ontbijt
 • Innovatieve ziekenhuisbouw
 • Kwaliteit en veiligheid
 • Lunch
 • De Wijkkliniek
 • Briljante businessmodellen voor de toekomst van de zorg
 • Afsluitend drankje

Wie zijn je docenten?

De volgende sprekers werken mee aan de Winterschool:

 • Wink de Boer
  Wink is gastro-enteroloog in ziekenhuis Bernhoven. Tot voor kort was hij medisch directeur bij Bernhoven en direct betrokken bij de interessante en succesvolle strategische koerswijziging van Bernhoven.
  , Gastro-enteroloog in ziekenhuis Bernhoven
 • Sebastiaan Blok
  Sebastiaan Blok is innovatiemanager bij Cardiologie Centra Nederland (CCN). CCN heeft Hartwacht ontwikkeld, een innovatief thuismonitoring concept dat o.a. de Value Based Healthcare Collaboration Award 2019 heeft gewonnen.
  , Innovatiemanager bij Cardiologie Centra Nederland
 • Daan Botje
  Daan is Hoofd kwaliteit en veiligheid bij ziekenhuis St Jansdal en ook in eerdere functies was hij werkzaam op dit gebied. Hij heeft een proefschrift geschreven over kwaliteit en veiligheid in ziekenhuizen.
  , Hoofd kwaliteit en veiligheid in ziekenhuis St Jansdal
 • Jan-Peter HeidaJan Peter is partner bij SiRM Strategies in Regulated Markets. Hij adviseert vooral in de ziekenhuissector. Recent heeft hij een rapport uitgebracht over de mogelijkheden en belemmeringen voor ziekenhuizen om de Juiste Zorg op de Juiste Plek te realiseren., Partner bij SiRM Strategies in Regulated Markets
 • Jeroen Kemperman Jeroen is senior manager Strategie & Business Development bij Zilveren Kruis. Hij is ook auteur van boeken over Briljante businessmodellen in verschillende sectoren waaronder een boek dat specifiek gaat over baanbrekende benaderingen voor betere en betaalbare zorg., Senior manager Strategie & Business Development bij Zilveren Kruis
 • Daan Rooijmans
  Daan is senior manager zorginkoop bij CZ. Hij heeft veel ervaring met de inkoop van zorg en hij is uitstekend op de hoogte van innovatieve ontwikkelingen rond de contractering.
  , Senior manager zorginkoop CZ
 • Hannelore Schouten
  Hannelore is managing consultant bij Berenschot en zij promoveert aan de Vrije Universiteit op Lean-Led Hospital Design. Zij is werkzaam geweest als programmamanager zorginnovatie bij het Dijklander Ziekenhuis. Hannelore was daarvoor programmamanager nieuwbouw bij het Zaans Medisch Centrum.
  , Managing consultant bij Berenschot
 • Marc Soeters
  Marc is partner bij ZorgmarktAdvies. Hij heeft meer dan vijftien jaar ervaring met strategische advisering op het gebied van bekostiging, regulering en marktordening in de zorg. Marc geeft sinds 2010 jaarlijks meerdere cursussen over het Nederlandse zorgstelsel.
  , Partner ZorgmarktAdvies
 • Piet Stam
  Piet is partner bij Equalis en expert op het gebied van risicoverevening. Hij adviseert de overheid al jaren over de werking en technische verbeteringen van het risicovereveningssysteem.
  , Partner Equalis Strategy & Modeling B.V.
 • Jeroen Tebbens
  Jeroen is senior manager public finance bij BNG Bank. BNG is marktleider bancaire financiering in de zorg. Jeroen heeft ruim tien jaar ervaring met het verstrekken van financiering aan zorginstellingen.
  , Senior manager public finance BNG Bank
 • Marcel Vrijhoeven
  Marcel is manager Zorgverkoop bij het Elisabeth – Tweesteden Ziekenhuis. Daarvoor was hij manager van de maatschap anesthesiologie bij het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Hij heeft vanuit zijn verleden bij Zilveren Kruis en de NZa ook veel kennis van de zorginkoop en ziekenhuisbekostiging.
  , Manager Zorgverkoop Elisabeth – Tweesteden Ziekenhuis
 • Joost Warners Joost is directeur bij Medisch Specialistisch Bedrijf Gouda. Joost was in het verleden werkzaam bij bij Casemix als businessmanager, bij DBC Onderhoud als projectleider DOT en bij de NZa op het gebied van informatiebeleid, strategie en DBC’s., Directeur Medisch Specialistisch Bedrijf Gouda
9 Driedaagse Winterschool Nederlandse Ziekenhuismarkt Exterieur 7, Hotel de Echoput rond