Mix & Match cursusdagen over het Nederlandse zorgstelsel

Wil je diepgaand inzicht in de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) en/of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Wij bieden een gedegen overzicht van het Nederlandse zorgstelsel in drie afzonderlijke dagen per stelsel. Kies zelf welke cursusdagen je wilt volgen.

 

Wil je diepgaand inzicht in één of meerdere stelselwetten? Wil je helemaal bij zijn als het gaat om de belangrijkste beleids- en marktonwikkelingen in het zorgstelsel? Dan is deze cursus interessant voor jou. Deskundige en geïnspireerde sprekers geven in vier afzonderlijke dagen diepgaand inzicht in de Zorgverzekeringswet (dag 1), Wet langdurige zorg (dag 2) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (dag 3). Ook gaan ze uitgebreid in op de belangrijkste beleids- en marktontwikkelingen. Met deze cursus bieden wij jou bovendien maximale flexibiliteit. Op basis van je interesses maak jij namelijk zelf de keuze welke cursusdagen je wilt bezoeken. Er is een reeks van 5 cursusdagen. Je mag ook cursusdagen in het voorjaar combineren met cursusdagen in het najaar. De prijs van de cursus wordt bepaald op basis van het aantal cursusdagen waaraan jij wilt deelnemen.

Datum Kies zelf welke cursusdagen je wilt bezoeken:
Dag – Zorgverzekeringswet: 28/05/2024
Dag – Wet langdurige zorg: 04/06/2024
Dag – Wet maatschappelijke ondersteuning: 25/06/2024
Dag – Wet langdurige zorg: 19/11/2024
Dag – Zorgverzekeringswet: 03/12/2024
Duur Maximaal 3 afzonderlijke dagen
Deelnemers Maximaal circa 15 per cursusdag
Kosten Losse cursusdag: € 695 excl. BTW
Twee cursusdagen: € 1.245 excl. BTW
Drie cursusdagen: € 1.695 excl. BTW
De kosten zijn inclusief lunch.
Locatie Quinton House Utrecht

Schrijf je in

Zorgmarkt Academie 5 Langdurige zorg header

Voor wie?

Deze cursus is uitermate geschikt voor beleidsmedewerkers, adviseurs, advocaten, financials, artsen, leidinggevenden en andere professionals die behoefte hebben aan een grondige verdieping en verbreding van hun kennis van het zorgstelsel, de beleidsmaatregelen en marktontwikkelingen. De volgende stelselwetten worden diepgaand behandeld: Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg en Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze cursus is door haar flexibele opzet ook zeer geschikt voor cursisten die geïnteresseerd zijn in slechts één of enkele stelselwetten.

 

Wat levert het je op?

 • Kennis van het wettelijk kader en de financiering van de Zvw, Wlz en/of Wmo

 • Inzicht in de taken en verantwoordelijkheden van betrokken partijen

 • Kennis over de toegang tot en de organisatie van het zorgaanbod in de Zvw, Wlz en/of Wmo

 • Per zorgstelsel diepgaand inzicht in allerlei uitvoeringsaspecten als contractering, indicatiestelling, bekostiging, etc.

 • Kennis van de toekomstige beleids- en marktontwikkelingen

Dag 1 – Zorgverzekeringswet

 • Wettelijk kader en financiering Zvw
 • Gereguleerde marktwerking in de Zvw
 • Risicoverevening en zorgverzekeringsmarkt
 • Lunch
 • Zorginkoopmarkt
 • Overzicht zorgaanbod en bekostiging (DBC’s en zorgprestatiesmodel)
 • Toekomst Zvw (integraal Zorgakkoord)
 • Afsluiting

Dag 2 – Wet langdurige zorg

 • Wettelijk kader en financiering Wlz
 • Doelgroepen en zorgaanbod in de Wlz
 • Indicatiestelling en leveringsvormen
 • Inkoop, bekostiging en toezicht
 • Lunch
 • Zorginkoop door zorgkantoren in de praktijk
 • Toekomst ouderenzorg (incl. WOZO-programma)
 • Afsluiting
Zorgmarkt Academie 11 Masterclass ouderenzorg in ontwikkeling
Ziekenhuismarkt Catering Humanity House

Dag 3 – Wet maatschappelijke ondersteuning

 • Wettelijk kader en financiering Wmo
 • Doelgroepen en ondersteuningsaanbod in de Wmo
 • Toegang, sociaal wijkteam, inkoop, bekostiging en toezicht
 • Innovatie en samenwerking
 • Lunch
 • Populatiebekostiging in de praktijk
 • Toekomstige ontwikkelingen Wmo
 • Afsluiting
suits-and-sundays-utrecht

Wie zijn je docenten?

 • Gerrold Verhoeks
  Gerrold is partner bij ZorgmarktAdvies. Voorheen was hij plv. directeur bij het ministerie van VWS. Hij heeft vijftien jaar ervaring met strategische advisering op het gebied van bekostiging, regulering en marktordening in de zorg. Gerrold geeft sinds 2010 jaarlijks meerdere cursussen over het Nederlandse zorgstelsel.
  , Partner ZorgmarktAdvies
 • Jaap Stappers, Manager Verpleging en Verzorging bij CZ zorgkantoor
 • Marc Soeters
  Marc is partner bij ZorgmarktAdvies. Hij is expert op het gebied van de Nederlandse zorgstelsel. Hij heeft meer dan 15 jaar ervaring met strategische advisering op het gebied van bekostiging, regulering en marktordening. Marc geeft sinds 2010 les over het Nederlandse zorgstelsel
  , Partner ZorgmarktAdvies
 • Marcel Vrijhoeven
  Marcel is Manager Zorgverkoop Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis. Hij heeft ook bij het Antonius Ziekenhuis, Zilveren Kruis en de NZa gewerkt. Marcel heeft veel kennis van de zorginkoopmarkt en de ziekenhuisbekostiging.
  , Manager Zorgverkoop Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis
 • Marianne Ras
  Marianne Ras is accountmanager bij Pameijer. Pameijer helpt mensen bij wonen, werken en opgroeien. Pameijer werkt in de gemeenten Vlaardingen, Schiedam en Maassluis als één van de eersten in Nederland op basis van populatiebekostiging.
  , Accountmanager bij Pameijer