Onlinecursus GGZ in de zorgstelsels

De cursus GGZ in de zorgstelsels is nu thuis online te volgen! Deze cursus biedt een grondige verdieping en verbreding van je kennis van het zorgstelsel en de positie van de GGZ daarin. Ook gaan we in op de belangrijkste beleidsontwikkelingen in de GGZ.

 

De GGZ–sector is complex. De sector valt onder 5 stelselwetten en verschillende inkopers als zorgverzekeraars, gemeenten, zorgkantoren en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze online cursus gaat uitgebreid in op de Zvw, Wmo, Wlz en Jeugdwet. Ook de Wet Forensische zorg komt beknopt aan bod. Na deze cursus ben je helemaal op de hoogte van interessante ontwikkelingen in de GGZ zoals ambulantisering, Zorg op de Juiste Plek, het Hoofdlijnenakkoord GGZ en het Zorgprestatiemodel (opvolger DBC-systematiek).

Geen geplande opleidingen
Zorgmarkt Academie Jeugdhulp

Voor wie?

Deze cursus is uitermate geschikt voor beleidsmedewerkers, adviseurs, financials, leidinggevenden en andere professionals die werkzaam zijn in de GGZ en die behoefte hebben aan een grondige verdieping en verbreding van hun kennis van het zorgstelsel en de beleidsontwikkelingen in de GGZ.

 

Wat levert het je op?

 • Overzicht over het hele Nederlandse zorgstelsel en de plek van de GGZ daarin
 • Diepgaand inzicht in de organisatie en werking van de verschillende GGZ-zorgmarkten
 • Kennis van de actuele beleidsontwikkelingen in de GGZ

 

Programma

Het programma bestaat uit 3 middagen van circa 4 uur. Elke middag bestaat uit drie blokken van ruim een uur. Tussen de blokken nemen we steeds circa een kwartier pauze. We starten om 13.00 uur en eindigen rond 17.00 uur.

Middag 1 – GGZ in de Zorgverzekeringswet (Zvw)

 • Gereguleerde marktwerking
 • Wettelijk kader en financiële stromen Zvw
 • Zorgverzekeringsmarkt
 • Inkoop GGZ door zorgverzekeraars
 • GGZ-aanbod in de Zvw
 • Actuele beleidsontwikkelingen GGZ in de Zvw

Middag 2 – GGZ in de Wet langdurige zorg (Wlz) en Jeugdwet

 • Wettelijk kader en financiering Wlz
 • Indicatiestelling, inkoop, bekostiging, pgb’s in de Wlz
 • GGZ-aanbod in de Wlz
 • Actuele beleidsontwikkelingen Wlz
 • Jeugdwet stelsel
 • Rol van gemeenten en aanbod van Jeugdhulp

Middag 3 – Forensische zorg en GGZ in Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

 • Beknopt overzicht forensische zorg
 • Wettelijk kader en financiering Wmo
 • Rol en verantwoordelijkheden gemeenten
 • Inkoop van ondersteuning en pgb’s
 • Indicatiestelling en sociale wijkteams
 • GGZ-aanbod Wmo
 • Transformatie en inspirerende praktijkvoorbeelden
Zorgmarkt Academie 7 Jeugdhulp foto 1 header

Wie zijn je docenten?

De cursus wordt verzorgd door Marc Soeters en Gerrold Verhoeks. Ze zijn partner bij ZorgmarktAdvies en geven sinds 2010 jaarlijks meerdere cursussen over het Nederlandse zorgstelsel voor organisaties als de Rijksacademie voor Financiën en Economie, de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ), Beroepsopleiding Financieel-Economisch Beleidsmedewerker (BoFEB) en PGOsupport. De cursussen krijgen uitstekende beoordelingen.