Onlinecursus Zorg en Welzijn in drie middagen

De cursus Zorg en Welzijn is nu online te volgen! Deze cursus biedt een grondige verdieping en verbreding van je kennis van het zorgstelsel en de relevante beleidsmaatregelen en marktontwikkelingen.

De onlinecursus biedt je een overzicht en verdieping van de vier belangrijkste zorgstelsels. In drie middagen krijg je een goed beeld van de Zorgverzekeringswet, de Jeugdwet, de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Datum  21 oktober 13.00-17.00

28 oktober 13.00-17.00

4 november 13.00-17.00

Duur 3 middagen van circa 4 uur
Deelnemers Maximaal circa 15
Kosten €695,00 excl. BTW
Locatie Online

 

Schrijf je in

Shot of a pharmacist using her digital tablet while working in a isle

Voor wie?

Deze cursus is uitermate geschikt voor beleidsmedewerkers, adviseurs, advocaten, financials, leidinggevenden en andere professionals die behoefte hebben aan een grondige verdieping en verbreding van hun kennis van het zorgstelsel, de beleidsmaatregelen en marktontwikkelingen.

 

Wat levert het je op?

 • Overzicht over het hele Nederlandse zorgstelsel
 • Inzicht in de organisatie en werking van de verschillende zorgmarkten
 • Kennis van de actuele beleidsontwikkelingen
 • Kennis van de actuele marktontwikkelingen

Programma

Het programma bestaat uit 3 middagen van circa 4 uur. Elke middag bestaat uit drie blokken van ruim een uur. Tussen de blokken nemen we steeds circa een kwartier pauze. We starten om 13.00 uur en eindigen uiterlijk 17.00 uur.

Middag 1 – Zorgverzekeringswet (Zvw)

 • Gereguleerde marktwerking
 • Wettelijk kader en financiële stromen Zvw
 • Zorgverzekeringsmarkt
 • Zorginkoopmarkt
 • Organisatie en ontwikkelingen eerste lijn, ziekenhuiszorg en GGZ (Zvw)
 • Actuele beleidsontwikkelingen Zvw
 • Internationale vergelijking

Middag 2 – Wet langdurige zorg (Wlz) en Jeugdwet

 • Wettelijk kader en financiering Wlz
 • Indicatiestelling, inkoop, bekostiging, pgb’s in de Wlz
 • Ouderenzorg, gehandicaptenzorg en GGZ in de Wlz
 • Actuele beleidsontwikkelingen Wlz
 • Wettelijk kader Jeugdhulp
 • Organisatie van de Jeugdhulp
 • Actuele beleidsontwikkelingen Jeugdhulp

Middag 3 – Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

 • Wettelijk kader en financiering Wmo
 • Rol en verantwoordelijkheden gemeenten
 • Inkoop van ondersteuning en pgb’s
 • Indicatiestelling en sociale wijkteams
 • Inspirerende praktijkvoorbeelden Wmo
 • Transformatie en actuele ontwikkelingen Wmo
 • Toekomst van de ouderenzorg
Onlinecursus Zorg en Welzijn in drie middagen Zorgmarktacademy

Wie zijn je docenten?

De cursus wordt verzorgd door Marc Soeters en Gerrold Verhoeks. Ze zijn partner bij ZorgmarktAdvies en geven sinds 2010 jaarlijks meerdere cursussen over het Nederlandse zorgstelsel voor organisaties als de Rijksacademie voor Financiën en Economie, de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ), Beroepsopleiding Financieel-Economisch Beleidsmedewerker (BoFEB) en PGOsupport. De cursussen krijgen uitstekende beoordelingen.