Onlinecursus Stelsel zorg en welzijn in vier middagen

De populaire cursus Stelsel zorg en welzijn is nu ook online te volgen! Deze cursus biedt een grondige verdieping en verbreding van je kennis van het zorgstelsel en de relevante beleidsmaatregelen en marktontwikkelingen.

Deze onlinecursus biedt je een overzicht en verdieping van de vier belangrijkste zorgstelsels. In vier middagen krijg je een goed beeld van de Zorgverzekeringswet, de Jeugdwet, de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Geen geplande cursusdata
Shot of a pharmacist using her digital tablet while working in a isle

Voor wie?

Deze cursus is uitermate geschikt voor beleidsmedewerkers, adviseurs, advocaten, financials, leidinggevenden en andere professionals die behoefte hebben aan een grondige verdieping en verbreding van hun kennis van het zorgstelsel, de beleidsmaatregelen en marktontwikkelingen.

 

Wat levert het je op?

 • Overzicht over het hele Nederlandse zorgstelsel
 • Diepgaand inzicht in de organisatie en werking van de verschillende zorgmarkten
 • Kennis van de actuele beleidsontwikkelingen
 • Kennis van de actuele marktontwikkelingen

Programma

Het programma bestaat uit 4 middagen van circa 3 uur. Elke middag bestaat uit drie blokken van drie kwartier. Tussen de blokken nemen we steeds circa een kwartier pauze. We starten om 14.00 uur en eindigen uiterlijk 17.00 uur.

Middag 1 – Zorgverzekeringswet (Zvw deel 1)

 • Gereguleerde marktwerking
 • Wettelijk kader en financiële stromen Zvw
 • Zorgverzekeringsmarkt
 • Zorginkoopmarkt
 • Organisatie en ontwikkelingen eerste lijn, ziekenhuiszorg en GGZ (Zvw)
 • Actuele beleidsontwikkelingen Zvw
 • Internationale vergelijking

Middag 2 – Zorgverzekeringswet (Zvw deel 2 en Jeugdwet)

 • Zorginkoopmarkt (Zvw)
 • Organisatie eerste lijn, ziekenhuiszorg en GGZ (Zvw)
 • Actuele beleidsontwikkelingen Zvw
 • Internationale vergelijking
 • Wettelijkk kader en financiering Jeugdwet
 • Organisatie van de Jeugdhulp
 • Actuele beleidsontwikkelingen Jeugdhulp

Middag 3 – Wet langdurige zorg (Wlz) 

 • Wettelijk kader en financiering Wlz
 • Indicatiestelling, inkoop, bekostiging, pgb’s in Wlz
 • Ouderenzorg, gehandicaptenzorg en GGZ in Wlz
 • Actuele beleidsontwikkelingen Wlz
 • Toekomst ouderenzorg

Middag 4 – Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

 • Wettelijk kader en financiering Wmo
 • Rol en verantwoordelijkheden gemeenten
 • Inkoop van ondersteuning en pgb’s
 • Indicatiestelling en sociale wijkteams
 • Inspirerende praktijkvoorbeelden Wmo
 • Transformatie en actuele ontwikkelingen Wmo
Onlinecursus Zorg en Welzijn in drie middagen Zorgmarktacademy

Wie zijn je docenten?

De cursus wordt verzorgd door Marc Soeters en Gerrold Verhoeks. Zij zijn partner bij ZorgmarktAdvies. In die rol geven ze strategisch advies over de marktordening, de regulering en de bekostiging in de verschillende zorgstelsels. Sinds 2010 geven ze jaarlijks ook een groot aantal cursussen over het Nederlandse Zorgstelsel. De cursussen worden gevolgd door medewerkers van landelijke overheidspartijen, toezichthouders, gemeenten, brancheorganisaties, aanbieders van zorg en welzijn, zorgverzekeraars, cliëntenorganisaties, adviesbureaus en andere dienstverleners. De cursussen krijgen uitstekende beoordelingen.