Tweedaagse cursus GGZ in de zorgstelsels

Een grondige verdieping en verbreding van je kennis van het zorgstelsel en de positie van de GGZ daarin. In twee dagen krijg je inzicht in de belangrijkste stelselwetten en financiële stromen voor de GGZ. Ook ben je helemaal op de hoogte van de beleidsontwikkelingen vanuit de overheid.

De GGZ–sector is complex. De sector valt onder 5 zorgstelsels en verschillende inkopers als zorgverzekeraars, gemeenten, zorgkantoren en het ministerie van Justitie. Deze tweedaagse cursus biedt je overzicht en verdieping van de betreffende stelsels en de positie van de GGZ daarin. We gaan uitgebreid in op de Zvw, Wmo, Wlz en Jeugdwet. De Wet Forensische zorg komt ook beknopt aan bod. Na deze cursus ben je helemaal op de hoogte van interessante ontwikkelingen in de GGZ zoals ambulantisering, Zorg op de Juiste Plek, het Hoofdlijnenakkoord GGZ en het Zorgprestatiemodel (opvolger DBC-systematiek).

Geen geplande opleidingen
DSC01110-2

Voor wie?

Deze cursus is uitermate geschikt voor beleidsmedewerkers, adviseurs, financials, leidinggevenden en andere professionals die werkzaam zijn in de GGZ en die behoefte hebben aan een grondige verdieping en verbreding van hun kennis van het zorgstelsel, de beleidsmaatregelen en marktontwikkelingen in de GGZ.

 

Wat levert het je op?

 • Overzicht over het hele Nederlandse zorgstelsel en de plek van de GGZ daarin
 • Diepgaand inzicht in de organisatie en werking van de verschillende GGZ-zorgmarkten
 • Kennis van de actuele beleidsontwikkelingen in de GGZ

Dag 1

 • Wettelijk kader en financiering Zvw
 • Organisatie en ontwikkelingen zorgverzekeringsmarkt
 • Inkoop GGZ-zorg door zorgverzekeraars
 • Lunch
 • GGZ-aanbod Zvw
 • Beleids- en marktontwikkelingen in GGZ
 • Wettelijk kader en financiering Wlz
 • Indicatiestelling, inkoop, bekostiging, pgb’s Wlz
 • GGZ-aanbod Wlz
 • Actuele ontwikkelingen Wlz
 • Borrel en diner
 • Overnachting

Dag 2

 • Ontbijt
 • Beknopt overzicht Forensische Zorg
 • Wettelijk kader en financiering Jeugdwet
 • Organisatie Jeugdhulp
 • (GGZ-)aanbod Jeugdwet
 • Lunch
 • Wettelijk kader en financiering Wmo 2015
 • Rol en verantwoordelijkheden gemeenten
 • Indicatiestelling, sociale wijkteams, inkoop, pgb’s Wmo
 • GGZ-aanbod Wmo
 • Transformatie en inspirerende praktijkvoorbeelden
DSC04347-3
DSC02402-2

Wie zijn je docenten?

 

De cursus wordt verzorgd door Marc Soeters en Gerrold Verhoeks. Ze zijn partner bij ZorgmarktAdvies en geven sinds 2010 jaarlijks meerdere cursussen over het Nederlandse zorgstelsel voor organisaties als de Rijksacademie voor Financiën en Economie, de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ), Beroepsopleiding Financieel-Economisch Beleidsmedewerker (BoFEB) en PGOsupport. De cursussen krijgen uitstekende beoordelingen.