2-daagse cursus GGZ in het zorgstelsel

Een grondige verdieping en verbreding van je kennis van het zorgstelsel en de positie van de GGZ daarin. In twee dagen krijg je inzicht in de belangrijkste stelselwetten en financiële stromen voor de GGZ. Ook ben je helemaal op de hoogte van de beleidsontwikkelingen vanuit de overheid.

De GGZ–sector is complex. De sector valt onder 5 stelselwetten en verschillende inkopers als zorgverzekeraars, gemeenten, zorgkantoren en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze 2-daagse cursus biedt je overzicht en verdieping van de betreffende stelsels en de positie van de GGZ daarin. We gaan uitgebreid in op de Zvw, Wmo, Wlz en Jeugdwet. De Wet Forensische zorg komt ook beknopt aan bod. Na deze cursus ben je helemaal op de hoogte van interessante ontwikkelingen in de GGZ zoals ambulantisering, Zorg op de Juiste Plek, het Integraal Zorgakkoord en het Zorgprestatiemodel (opvolger DBC-systematiek).

Datum 07/12/2023 - 08/12/2023 (Utrecht)
30/05/2024 - 31/05/2024 (Utrecht)
14/11/2024 - 15/11/2024 (Utrecht)
Duur 2 aaneengesloten dagen (incl. overnachting)
Deelnemers Maximaal circa 15
Kosten €1.195,00 excl. BTW (incl. hotelovernachting, ontbijt, lunch, diner en drank)
Locatie Utrecht
Driedaagse Winterschool ‘De Nederlandse Ziekenhuismarkt’

Voor wie?

Deze cursus is uitermate geschikt voor beleidsmedewerkers, adviseurs, financials, leidinggevenden en andere professionals die werkzaam zijn in de GGZ en die behoefte hebben aan een grondige verdieping en verbreding van hun kennis van het zorgstelsel en de beleidsmaatregelen en marktontwikkelingen in de GGZ.

 

Wat levert het je op?

 • Overzicht over het hele Nederlandse zorgstelsel (Zvw, Wlz, Wmo en Jeugdwet) en de plek van de GGZ daarin

 • Diepgaand inzicht in de organisatie en werking van de verschillende GGZ-zorgmarkten

 • Per stelsel kennis van de rol en verantwoordelijkheden van betrokken partijen

 • Per stelsel kennis van de financiering, bekostiging, inkoop en indicatiestelling

 • Kennis van de toekomstige beleids- en marktontwikkelingen in de GGZ

Dag 1

 • Wettelijk kader en financiering Zvw
 • Organisatie en ontwikkelingen zorgverzekeringsmarkt
 • Inkoop GGZ-zorg door zorgverzekeraars
 • Lunch
 • GGZ-aanbod Zvw
 • Beleids- en marktontwikkelingen in GGZ (o.a. Integraal Zorgakkoord)
 • Wettelijk kader en financiering Wlz
 • Indicatiestelling, inkoop, bekostiging, pgb’s Wlz
 • GGZ-aanbod Wlz
 • Toekomstige ontwikkelingen Wlz
 • Borrel en diner
 • Overnachting

Dag 2

 • Ontbijt
 • Beknopt overzicht Forensische Zorg
 • Wettelijk kader en financiering Jeugdwet
 • Organisatie Jeugdhulp
 • (GGZ-)aanbod Jeugdwet
 • Lunch
 • Wettelijk kader en financiering Wmo
 • Rol en verantwoordelijkheden gemeenten
 • Indicatiestelling, sociale wijkteams, inkoop, pgb’s Wmo
 • GGZ-aanbod Wmo
 • Ontwikkelingen Wmo en inspirerende praktijkvoorbeelden
DSC04347-3
DSC02402-2

Wie zijn je docenten?

 

De cursus wordt verzorgd door Marc Soeters en Gerrold Verhoeks. Zij zijn partner bij ZorgmarktAdvies. In die rol geven ze strategisch advies over de marktordening, de regulering en de bekostiging in de verschillende zorgstelsels. Sinds 2010 geven ze jaarlijks ook een groot aantal cursussen over het Nederlandse Zorgstelsel. De cursussen worden gevolgd door medewerkers van landelijke overheidspartijen, toezichthouders, gemeenten, brancheorganisaties, aanbieders van zorg en welzijn, zorgverzekeraars, cliëntenorganisaties, adviesbureaus en andere dienstverleners. De cursussen krijgen uitstekende beoordelingen.