Vierdaagse Winterschool De Nederlandse Zorgmarkt

Dé verdieping en verbreding van je kennis van het zorgstelsel
Dé toelichting op beleidswijzigingen en marktontwikkelingen
Dé kennismaking met innovatieve voorbeelden uit de zorgpraktijk
Dé mogelijkheid tot het leggen van interessante nieuwe contacten

 

Het Nederlandse stelsel van zorg en welzijn verandert continu. Kennis van deze actuele ontwikkelingen is van groot belang om goed te adviseren in de zorg. De verschillende onderdelen van het zorgstelsel krijgen bovendien meer raakvlakken. Overzicht over de volle breedte van het Nederlandse zorgstelsel wordt daarom steeds belangrijker. De Winterschool – De Nederlandse Zorgmarkt geeft je dit overzicht en zorgt dat je op de hoogte bent van de belangrijkste marktontwikkelingen en hervormingen in zorg en welzijn. Een eerdere editie scoorde gemiddeld een 8,6.

We organiseren 9 tot en met 12 november 2021 een Winterschool – De Nederlandse Zorgmarkt. We nemen speciale maatregelen om de Winterschool coronaproof te laten verlopen. Zo is het maximum aantal deelnemers verlaagd naar 27 (in plaats van 42) en vindt de Winterschool plaats in een grotere zaal. Ook worden de activiteiten aangepast zodat iedereen 1,5 meter afstand kan houden. 

Als deelnemer aan de Winterschool verdiep en verbreed je je kennis van het Nederlandse zorgstelsel in de volle breedte. Uiteraard krijgt het actuele kabinetsbeleid daarbij veel aandacht. De Winterschool combineert theorie, beleid en praktijk. Aan de Winterschool werkt een groot aantal deskundige sprekers mee: academici, beleidsmakers en mensen uit de praktijk.

Het zorgstelsel wordt vanuit verschillende gezichtspunten in heldere, interactieve presentaties belicht. Het programma biedt ook interessante workshops over de praktijk. Managers van verschillende aanbieders presenteren hoe zij hun zorgverlening innoveren. Ook geven ze aan met welke belemmeringen in het zorgstelsel ze worden geconfronteerd.

De Winterschool biedt tot slot veel mogelijkheden tot het leggen van contacten met deelnemers van andere organisaties in de zorg. In teams werken de deelnemers aan een inhoudelijke opdracht. Het avondprogramma voorziet ook in voldoende ontspannende onderdelen waarin de deelnemers elkaar beter leren kennen en ervaringen kunnen uitwisselen. Het avondprogramma van de Winterschool zal voldoen aan de op dat moment geldende coronamaatregelen.

Datum 09/11/2021 - 12/11/2021
Duur 4 aaneengesloten dagen
Deelnemers Maximaal 27
Kosten € 2.500 excl. BTW (inclusief hotelovernachtingen, ontbijt, lunch, diner, drank en activiteiten)
Locatie Hotel De Echoput in Hoog Soeren

 

Schrijf je in

Tweedaagse masterclass ouderenzorg
Zorgmarkt Academie Vierdaagse Summerschool Nederlandse zorgmarkt

Voor wie?

De Winterschool richt zich op jonge beleidsmedewerkers en adviseurs van alle partijen in de zorg. De deelnemers aan eerdere edities waren afkomstig van ministeries en andere overheidsorganisaties, brancheorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties, adviesbureaus, advocatenkantoren, banken en dienstverleners in de zorg.

 

Wat levert het je op?

 • Grip op de volle breedte van het Nederlandse zorgstelsel: Zvw, Wlz, Wmo en Jeugdwet
 • Per stelsel overzicht van wettelijk kader, toegang, zorginkoop, bekostiging, zorgaanbod, etc.
 • Inzicht in de betrokken partijen en hun rollen en verantwoordelijkheden
 • Kennismaking met kwaliteitsverbetering en innovatie in de praktijk
 • Inzicht in de beleids- en marktontwikkelingen in zorg en welzijn
 • Uitwisseling van ervaringen met andere professionals
 • Nieuwe interessante contacten

Dag 1

 • Introductie Winterschool
 • Theorie gereguleerde marktwerking
 • Lunch
 • De Zorgverzekeringswet (Zvw)
 • Zorginkoop in actie
 • Teamopdracht
 • Keuzeprogramma avond:
  – Optie 1: Kookworkshop
  – Optie 2: 4-gangen diner

Het avondprogramma wordt indien nodig aangepast aan de op dat moment geldende coronaregels.

Dag 2

 • Eerstelijnszorg nu en in de toekomst
 • De ziekenhuismarkt nu en in de toekomst
 • Lunch
 • Teamopdracht
 • Workshops curatieve zorg:
  – Het ziekenhuis van de toekomst
  – GGZ nu en in de toekomst
  – Ontwikkelingen in de relatie maatschap – ziekenhuis
  – Innovatieve eerstelijnszorg
 • Keuzeprogramma avond:
  – Optie 1: Kookworkshop
  – Optie 2: Escape Tour Harderwijk

Het avondprogramma wordt indien nodig aangepast aan de op dat moment geldende coronaregels.

Dag 3

 • De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 • Jeugdwet beleid en praktijk
 • Lunch
 • De Wet langdurige zorg (Wlz) nu en in de toekomst
 • Teamopdracht
 • Wildspeurtocht in Kroondomein Het Loo o.l.v. natuurgidsen
 • Borrel en barbecue

Het avondprogramma en de wildspeurtocht worden indien nodig aangepast aan de op dat moment geldende coronaregels.

Dag 4

 • Presentatie en bespreking teamopdracht
 • Kleinschalige verpleeghuiszorg in de Wlz
 • Innovatief werken aan participatie met populatiebekostiging
 • Lunch
 • Winterschool Zorgquiz
 • Afsluiting
Zorgmarkt Academie Vierdaagse Summerschool Nederlandse zorgmarkt

Wie zijn je docenten?

De volgende sprekers werken mee aan de Winterschool 2021:

 • Frank Engberts
  Frank is accountant, ondernemer en directeur van E&M Consultants. Hij heeft recent het kleinschalige woonzorghuis De Groenendael opgericht voor mensen met ernstige dementie uit de reformatorische doelgroep.
  , Oprichter van woonzorghuis De Groenendael
 • Geert Groenenboom
  Geert is senior manager Naleving en Controle bij Zilveren Kruis. Hij heeft veel kennis van de zorginkoop en de controle op rechtmatigheid door zorgverzekeraars.
  , Senior manager naleving en controle Zilveren Kruis
 • Hans Peter Jung
  Hans Peter is huisarts in Afferden en initiator van een experiment met VGZ. Het experiment met een nieuwe bekostiging, een kleinere normpraktijk en een focus op positieve gezondheid leidt tot fors lagere zorguitgaven.
  , Huisarts
 • Eline de Kogel
  Eline de Kogel is manager eerstelijnszorg bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Eline is met haar team o.a. verantwoordelijk voor de bekostiging van huisartsenzorg, wijkverpleging, geboortezorg, apotheekzorg en paramedische zorg.
  , Manager eerstelijnszorg NZa
 • Melita van der Mersch
  Melita is advocaat-partner bij Velink & De Die advocaten, een kantoor dat zich volledig richt op de gezondheidszorg. Ze heeft jarenlang als advocaat gewerkt bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn. Ze is gespecialiseerd in de financiering en vergoeding van zorg.
  , Partner Velink & De Die advocaten
 • Kor Noorlag
  Kor is manager besturing en bekostiging bij de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Daarvoor was hij plv. directeur zorgmarkten cure bij de NZa. Kor heeft veel kennis van bekostigingsvraagstukken in de ziekenhuiszorg.
  , Manager besturing en bekostiging Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
 • José Pattiwael
  José Pattiwael werkt als senior juridisch beleidsmedewerker bij de directie Maatschappelijke Ondersteuning van het Ministerie van VWS. José was betrokken bij de totstandkoming van de Wmo 2015. Daarnaast adviseert zij over juridische aspecten van beleidsvoornemens in het kader van de Wmo 2015.
  , Senior juridisch beleidsmedewerker directie Maatschappelijke Ondersteuning Ministerie van VWS
 • Marianne Ras
  Marianne Ras is accountmanager bij Pameijer. Pameijer helpt mensen bij wonen, werken en opgroeien. Pameijer werkt in de gemeenten Vlaardingen, Schiedam en Maassluis als één van de eersten in Nederland op basis van populatiebekostiging.
  , Accountmanager bij Pameijer
 • Hannelore Schouten
  Hannelore is managing consultant bij Berenschot. Daarvoor vervulde zij bij het Dijklander ziekenhuis en het Zaans Medisch Centrum diverse functies, waaronder programmamanager nieuwbouw.
  , Managing consultant bij Berenschot
 • Marc Soeters
  Marc is expert op het gebied van de Nederlandse zorgwetten. Hij heeft meer dan 15 jaar ervaring met strategische advisering op het gebied van bekostiging, regulering en marktordening. Hij voert regelmatig opdrachten uit in de GGZ.
  , Partner ZorgmarktAdvies
 • Marco Varkevisser
  Marco is bijzonder hoogleraar marktordening gezondheidszorg bij Erasmus School of Health Policy & Management. Hij houdt zich al geruime tijd bezig met de vraag hoe via de organisatie van een zorgstelsel de doelmatigheid, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg het beste kan worden bevorderd.
  , Hoogleraar marktordening gezondheidszorg Erasmus School of Health Policy & Management
 • Gerrold Verhoeks
  Gerrold is partner bij ZorgmarktAdvies. Voorheen was hij plv. directeur bij het ministerie van VWS. Hij heeft vijftien jaar ervaring met strategische advisering op het gebied van bekostiging, regulering en marktordening in de zorg. Gerrold geeft sinds 2010 jaarlijks meerdere cursussen over het Nederlandse zorgstelsel.
  , Partner ZorgmarktAdvies
 • Marcel Vrijhoeven
  Marcel is manager van de maatschap anesthesiologie bij het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Hij heeft vanuit zijn verleden bij Zilveren Kruis en de NZa ook veel kennis van de zorginkoop en ziekenhuisbekostiging.
  , Manager Zorgverkoop Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis