Wet langdurige zorg (Wlz)

Inzicht in het wettelijke kader en de uitvoering van de Wet langdurige zorg

 

Je verdiept je in deze eendaagse cursus in de werking van de Wet langdurige zorg (Wlz). Onze experts bieden je inzicht in het wettelijk kader, de financiële stromen, de organisatie van zorg, de zorginkoop door zorgkantoren en de belangrijkste toekomstige ontwikkelingen.

Geen geplande opleidingen
Zorgmarkt Academie 5 langdurige zorg VROEG oude schuur

Voor wie?

Deze eendaagse cursus richt zich op beleidsmedewerkers, adviseurs, advocaten, financials, leidinggevenden en andere professionals die inzicht willen krijgen in het wettelijk kader en de uitvoering van de Wlz.

 

Wat levert het je op?

 • Diepgaande kennis van het wettelijk kader van de Wlz
 • Inzicht in de uitvoering van de Wlz
 • Inzicht in de organisatie van de belangrijkste Wlz-sectoren: ouderenzorg en gehandicaptenzorg

Wat is het programma?

 • Wettelijk kader en financiële stromen van de Wlz
 • Cliëntengroepen, indicatiestelling en leveringsvormen
 • ZZP-bekostiging en toezicht
 • Lunch
 • Zorginkoop door zorgkantoren
 • Organisatie en toekomst ouderenzorg
 • Organisatie en toekomst gehandicaptenzorg
 • Afsluitend drankje
5 Vroeg Boerderij vanuit boomgaard
Zorgmarkt Academie

Wie zijn je docenten?

De cursus wordt verzorgd door Martijn Koot, Gerrold Verhoeks en Ingrid Renes:

 • Martijn is manager Sturing en financiering bij de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. Hij kent alle beleidsontwikkelingen in de gehandicaptenzorg en heeft jarenlange ervaring met de organisatie en bekostiging van de langdurige zorg.
 • Gerrold heeft bij ZorgmarktAdvies veel adviesopdrachten uitgevoerd in de langdurige zorg. Daarnaast is hij voorzitter van de Stuurgroep Kwaliteitskader verpleeghuiszorg.
 • Ingrid is als beleidsadviseur werkzaam bij Zilveren Kruis. Ze is medeverantwoordelijk voor het inkoopbeleid van de zorgkantoren van Zilveren Kruis.