Quiz

De Euro Health Consumer Index vergelijkt en beoordeelt de zorgstelsels van 35 Europese landen. Op welke plek eindigde Nederland in 2017 op deze ranglijst?

Goed! Fout!

Bron: https://healthpowerhouse.com

Stel: een kind gaat naar de praktijkondersteuner huisartsenzorg GGZ. Vanuit welk stelsel wordt dat betaald?

Goed! Fout!

Het grootste deel van de psychische zorg voor kinderen valt onder de Jeugdwet (gemeenten). De POH-GGZ wordt voor jeugdigen echter standaard vergoed uit de Zorgverzekeringswet. Wel zijn er enkele gemeenten (Jeugdwet) die betalen voor extra ondersteuning van jeugd door de POH GGZ.

Wat zijn de gemiddelde kosten per cliënt per jaar in de Wet langdurige zorg in 2017?

Goed! Fout!

Bron: Vektis

Welk deel van de Zorgverzekeringswet-uitgaven gaat in 2017 op aan uitvoeringskosten en winst van zorgverzekeraars?

Goed! Fout!

De Zvw-uitgaven bedroegen in 2017 circa € 46 miljard. De bedrijfskosten van zorgverzekeraars voor de basisverzekering bedragen circa € 1,2 miljard. in 2017 (2,6% van de zorguitgaven). Zorgverzekeraars maakten in 2017 in totaal € 0,6 miljard. verlies op de basisverzekering (-1,3% van de zorguitgaven). Bronnen: NZa Monitor Zorgverzekeringen 2018 (bewerkt), Rijksbegroting VWS

Welke zorg telt niet mee voor het eigen risico in de Zorgverzekeringswet?

Goed! Fout!

Huisartsenzorg, ketenzorg, wijkverpleging, kinderen tot en met 17 jaar, verloskundige zorg, kraamzorg en enkele andere zorgvormen vallen niet onder het eigen risico.

Welke organisatie doet de betalingen aan zorgaanbieders in de Wlz?

Goed! Fout!

Het zorgkantoor contracteert zorgaanbieders in de Wlz, maar doet niet de betalingen. Het CAK doet de betalingen aan zorgaanbieders in de Wlz.

In hoeveel van de vier zorgstelsels (Zvw, Wlz, Wmo en Jeugdwet) is het mogelijk een PGB aan te vragen?

Goed! Fout!

Het is mogelijk een PGB aan te vragen in de Wlz, Wmo, Jeugdwet en in de Zvw. In de Zvw is het alleen voor wijkverpleging mogelijk om een PGB aan te vragen.

Wie betaalt de onafhankelijke cliëntondersteuning bij het aanvragen van Wlz-zorg?

Goed! Fout!

Tot en met het aanvragen van Wlz-zorg (indicatiestelling) wordt onafhankelijke cliëntondersteuning betaald door de gemeente. Vanaf het moment dat een Wlz-indicatie is afgegeven, wordt onafhankelijke cliëntondersteuning door het Zorgkantoor betaald.

ZorgmarktAcademie


Bedankt voor je deelname aan deze quiz! Wil je op de hoogte blijven van ons cursusaanbod? Vul dan hieronder je e-mailadres in. We informeren je in dat geval enkele keren per jaar over onze cursussen.
Klik hier voor ons opleidingsaanbod

Share your Results: