Docenten

null
Sebastiaan BaanSebastiaan is directeur van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ. Het Netwerk bevordert goede, toegankelijke en betaalbare geestelijke gezondheidszorg door het ontwikkelen, financieren en begeleiden van kwaliteitsstandaarden.
null
Herman BellersHerman is directeur van het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ). Het WFZ zorgt er voor dat deelnemende zorgaanbieders toegang hebben tot de kapitaalmarkt tegen optimale condities.
null
Hans BroereHans is senior consultant bij RebelGroup Executives. In het verleden was hij als afdelingshoofd bij het ministerie van VWS verantwoordelijk voor de bekostiging van de langdurige zorg.
null
Bianca BuurmanBianca is hoogleraar acute ouderenzorg aan de Universiteit van Amsterdam / AMC. Zij is nauw betrokken bij innovatieve concepten als de Transmurale Zorgbrug en het Buurtziekenhuis.
null
Luc CoenenLuc is strategische beleidsadviseur zorg bij a.s.r. de Nederlandse verzekeringsmaatschappij voor alle verzekeringen. Daarvoor werkte hij als senior beleidsmedewerker strategie en bestuursondersteuning bij de NZa
null
Marnelle CommandeurMarnelle is unitmanager tweedelijns somatische zorg bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Haar unit is verantwoordelijk voor de vormgeving van de bekostiging van de medischspecialistische zorg.
null
Gaby CoolenGaby is productontwikkelaar Woont bij Pameijer. Ze heeft veel ervaring met het ontwikkelen van nieuwe dienstverleningsconcepten die aansluiten bij de ondersteuningsbehoefte van de cliënten van Pameijer en bij de veranderingen in het sociale domein.
null
Geert GroenenboomGeert is senior manager Naleving en Controle bij Zilveren Kruis. Hij heeft veel kennis van de zorginkoop en de controle op rechtmatigheid door zorgverzekeraars.
null
Ariënne GommersAriënne is partner bij AGLegal en voormalig hoofd van de unit zorg bij de ACM. Ze heeft jarenlange ervaring met mededingingstoezicht en markttoezicht in de zorg.
null
Godfried van LeeuwenGodfried is bijna heel zijn carrière werkzaam in de ziekenhuismarkt. Sinds 2008 werkt hij bij HMC. Hij is bij deze Haagse ziekenhuisgroep verantwoordelijk voor de verkoop van zorg aan zorgverzekeraars.
null
Jill MentinkJill is AIOS longziekten en tuberculose in het Erasmus MC. Zij kent de dagelijkse ziekenhuispraktijk van binnenuit en is goed op de hoogte van het reilen en zeilen binnen een ziekenhuis.
null
Melita van der MerschMelita is advocaat-partner bij Velink & De Die advocaten, een kantoor dat zich volledig richt op de gezondheidszorg. Ze heeft jarenlang als advocaat gewerkt bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn. Ze is gespecialiseerd in de financiering en vergoeding van zorg.
null
José NieuwenhuisJosé is partner bij Cura Wonen BV. Haar bedrijf biedt ouderen met Alzheimer of dementie een kleinschalige woonvorm in een beschermde leefomgeving met 24-uurs zorg op maat.
null
Kor NoorlagKor is manager besturing en bekostiging bij de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Daarvoor was hij plv. directeur zorgmarkten cure bij de NZa. Kor heeft veel kennis van bekostigingsvraagstukken in de ziekenhuiszorg.
null
Ingrid RenesIngrid is als beleidsadviseur werkzaam bij Zilveren Kruis. Ze is medeverantwoordelijk voor het inkoopbeleid van de zorgkantoren van Zilveren Kruis.
null
Johan RijneveldJohan is manager eerstelijnszorg bij de NZa. Binnen de NZa is hij met zijn team verantwoordelijk voor de bekostiging van de eerstelijnszorg in Nederland. Het gaat daarbij onder andere om de huisartsenzorg, mondzorg, apotheekzorg, wijkverpleging, geboortezorg en paramedische zorg.
null
Daan RooijmansDaan is senior manager zorginkoop bij CZ. Hij heeft veel ervaring met de inkoop van zorg en hij is uitstekend op de hoogte van innovatieve ontwikkelingen rond de contractering.
null
Hans RoskamHans is directeur/bestuurder bij Stichting Welzijn Capelle. Hiervoor was hij bij MOOI eindverantwoordelijk voor het welzijnswerk dat MOOI uitvoert in een deel van Den Haag, Zoetermeer en Rijnwoude.
null
Hannelore SchoutenHannelore is Managing consultant bij Berenschot. Daarvoor vervulde zij bij het Dijklander Ziekenhuis en het Zaans Medisch Centrum diverse functies, waaronder programmamanager nieuwbouw.
null
Marc SoetersMarc is partner bij ZorgmarktAdvies. Hij heeft meer dan vijftien jaar ervaring met strategische advisering op het gebied van bekostiging, regulering en marktordening in de zorg. Marc geeft sinds 2010 jaarlijks meerdere cursussen over het Nederlandse zorgstelsel.
null
Piet StamPiet is partner bij Equalis en expert op het gebied van risicoverevening. Hij adviseert de overheid al jaren over de werking en technische verbeteringen van het risicovereveningssysteem.
null
Jeroen TebbensJeroen is senior manager public finance bij BNG Bank. BNG is marktleider bancaire financiering in de zorg. Jeroen heeft ruim tien jaar ervaring met het verstrekken van financiering aan zorginstellingen.
null
Marco VarkevisserMarco is bijzonder hoogleraar marktordening in de gezondheidszorg bij Erasmus School of Health Policy & Management. Hij houdt zich al geruime tijd bezig met de vraag hoe via de organisatie van een zorgstelsel de doelmatigheid, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg het beste kan worden bevorderd.
null
Gerrold VerhoeksGerrold is partner bij ZorgmarktAdvies. Voorheen was hij plv. directeur bij het ministerie van VWS. Hij heeft vijftien jaar ervaring met strategische advisering op het gebied van bekostiging, regulering en marktordening in de zorg. Gerrold geeft sinds 2010 jaarlijks meerdere cursussen over het Nederlandse zorgstelsel.
null
Chris van VondelenChris heeft als Hoofd recherche zorgfraude bij de Inspectie SZW veel ervaring met de aanpak van fraude in de zorg.
null
Marcel VrijhoevenMarcel is Manager Zorgverkoop bij het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg. Hij heeft vanuit zijn verleden bij het St. Antonius Ziekenhuis, Zilveren Kruis en de NZa ook veel kennis van maatschappen, zorginkoop en ziekenhuisbekostiging
null
Joost WarnersJoost is manager Business Unit Producten bij CQT Zorg & Gezondheid en doet veel opdrachten op het gebied van data-analyse en DBC’s. Joost was in het verleden werkzaam bij DBC Onderhoud als projectleider DOT en bij de NZa op het gebied van informatiebeleid, strategie en DBC’s.
null
Sanne van der WeegenSanne is adviseur bij Vilans. Zij is expert op het gebied van innovaties en e-health toepassingen in de ouderenzorg.
null
Miriam WellenbergMiriam is werkzaam als senior beleidsmedewerker bij de directie Maatschappelijke Ondersteuning van het ministerie van VWS. Ze is als juridisch beleidsmedewerker betrokken bij het Wmo-beleid van het ministerie.
null
Leonard WitkampLeonard is directeur van KSYOS TeleMedisch Centrum. Hij heeft zich gespecialiseerd tot dermatoloog en is gepromoveerd aan het AMC te Amsterdam. In 2005 heeft Leonard de eerste virtuele zorginstelling in Nederland – KSYOS TeleMedisch Centrum – opgericht.
null
Lenneke WolswinkelLenneke is eigenaar van WOLSWINKEL en expert op het gebied van Wmo en jeugdhulp. Zij heeft verschillende projectleidersrollen vervuld voor gemeenten en aanbieders. Ook heeft ze bij het ministerie van VWS een belangrijke rol gespeeld als spil binnen het implementatieteam voor de invoering van de Wmo.