Uitdagend en inspirerend

Het Nederlandse zorgstelsel is complex en verandert continu. Actuele kennis van het zorgstelsel is van groot belang om goed te adviseren in de zorg. Onze cursussen bieden je inzicht in de organisatie, regulering en bekostiging van de zorg. De ZorgmarktAcademie richt zich daarbij zowel op de startende als de ervaren professional. Naast het vaste opleidingsaanbod bieden we ook cursussen op maat aan. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek over de maatwerkmogelijkheden.

Elke cursus van de ZorgmarktAcademie staat voor:

  • Een uitdagend inhoudelijk programma
  • Deskundige sprekers
  • Een kleinschalige en persoonlijke aanpak
  • Een inspirerende cursuslocatie

We hopen je te ontmoeten op één van onze cursussen. Tot dan!

Marc Soeters
06 2878 0073

Gerrold Verhoeks
06 4379 6939

Marc Zorgmarkt Academie opleidingen in de zorg

Marc Soeters

Marc Soeters is mede-eigenaar van ZorgmarktAdvies en de ZorgmarktAcademie. Marc is een ervaren strategisch adviseur in de zorg. Hij studeerde economie aan de Universiteit van Amsterdam. Ook rondde hij de postdoctorale opleiding voor Financieel Economisch Beleidsmedewerker af aan de Erasmus Universiteit. Marc heeft meer dan twintig jaar ervaring met strategische advisering bij marktordenings-, regulerings- en bekostigingsvraagstukken in de sectoren zorg en welzijn. Voordat hij ZorgmarktAdvies oprichtte, werkte Marc bij het Ministerie van VWS. Hij was ondermeer plaatsvervangend projectleider invoering Diagnose Behandeling Combinaties (DBC’s). Daarvoor werkte hij zes jaar bij het Ministerie van Financiën, waar hij ook voornamelijk adviseerde over de zorg. Marc heeft een uitgebreid netwerk in de zorg.

Gerrold Zorgmarkt Academie

Gerrold Verhoeks

Gerrold Verhoeks is mede-eigenaar van ZorgmarktAdvies en de ZorgmarktAcademie. Hij studeerde bestuurskunde aan de Universiteit Leiden en rondde de postdoctorale opleiding voor Financieel Economisch Beleidsmedewerker af aan de Erasmus Universiteit. Hij heeft meer dan twintig jaar ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen en strategische advisering over marktordening, regulering en bekostiging in de sectoren zorg en welzijn. Voor zijn overstap naar ZorgmarktAdvies was Gerrold werkzaam in diverse functies, waaronder plaatsvervangend directeur, bij het ministerie van VWS. Hij heeft een breed netwerk in de zorg. Hij leidt geregeld strategische sessies en beleidsdagen. Gerrold is lid geweest van diverse Raden van Toezicht en besturen van aanbieders van zorg en welzijn.