GGZ

Overzicht, begrip en kennis van de GGZ

 

De GGZ valt onder vijf zorgstelsels. Deze ééndaagse cursus bied je een overzicht van de positie van de GGZ in deze stelsels. Ook komen tal van interessante ontwikkelingen aan bod als Zorg op de Juiste Plek, het Hoofdlijnenakkoord GGZ, het Zorgclustermodel (opvolger DBC-systematiek) en de Wet verplichte GGZ.

Geen geplande opleidingen
Boardroomruimte Utrecht

Voor wie?

Deze ééndaagse verdiepingscursus richt zich op beleidsmedewerkers, adviseurs, advocaten, financials, leidinggevenden en andere professionals die overzicht willen krijgen en hun kennis van de GGZ willen verdiepen en actualiseren.

 

Wat levert het je op?

 • Inzicht in de positie van de GGZ in de relevante zorgwetten
 • Kennis van de organisatie en uitvoering van de GGZ
 • Kennis van de actuele ontwikkelingen in de GGZ

Wat is het programma?

 • Overzicht van de voor de GGZ relevante zorgstelsels
 • GGZ in de Zorgverzekeringswet
 • Forensische zorg
 • Lunch
 • GGZ in het gemeentelijke domein: Jeugdwet en Wmo
 • GGZ in de Wet langdurige zorg
 • Actuele beleidsontwikkelingen
 • Afsluitend drankje
Thoughtful woman in the park
boardroomruimte utrecht 2

Wie zijn je docenten?

De cursus wordt verzorgd door Marc Soeters en Gerrold Verhoeks:

 • Marc Soeters is partner bij ZorgmarktAdvies. Hij is expert op het gebied van de Nederlandse zorgwetten en voert regelmatig opdrachten uit in de GGZ. Zo heeft hij aan meerdere NZa-adviezen over de regulering van de GGZ meegewerkt.
 • Gerrold is partner bij ZorgmarktAdvies. Hij is expert op het gebied van het Nederlandse zorgstelsel en adviseert regelmatig over de organisatie van de GGZ. Zo heeft hij meerdere opdrachten uitgevoerd voor cliëntenorganisaties in de GGZ.