2-daagse cursus Stelsel en toekomst ouderenzorg

Een grondige verdieping en verbreding van je kennis van het zorgstelsel en de positie van de ouderenzorg daarin. In twee dagen krijg je inzicht in de belangrijkste stelselwetten en financiële stromen voor de ouderenzorg. Ook ben je helemaal op de hoogte van de relevante markt- en beleidsontwikkelingen binnen de ouderenzorg.

De ouderenzorg valt onder meerdere stelselwetten en verschillende inkopers als zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten. Deze 2-daagse cursus biedt je overzicht en verdieping van deze stelselwetten en de positie van de ouderenzorg daarin. We gaan uitgebreid in op de Zvw, Wlz en Wmo. Tijdens deze cursus wordt ook veel aandacht besteed aan de toekomst van de ouderenzorg op korte en langere termijn. Zo ben je na het volgen van deze cursus helemaal op de hoogte van interessante ontwikkelingen zoals scheiden van wonen en zorg, Zorg op de Juiste Plek, het Integraal Zorgakkoord, het programma WOZO, de nieuwe bekostiging voor de wijkverpleging, etc.

Datum 20/06/2024 - 21/06/2024 (Utrecht)
28/11/2024 - 29/11/2024 (Utrecht)
Duur 2 aaneengesloten dagen incl. overnachting
Deelnemers Maximaal circa 15
Kosten €1.395,00 excl. BTW (incl. hotelovernachting, ontbijt, lunches, diner en drank)
Locatie Quinton House (en Court Hotel) Utrecht
Zorgmarkt Academie 11 Masterclass ouderenzorg in ontwikkeling

Voor wie?

Deze cursus is uitermate geschikt voor beleidsmedewerkers, adviseurs, financials, leidinggevenden en andere professionals die werkzaam zijn in de ouderenzorg en die behoefte hebben aan een grondige verdieping en verbreding van hun kennis van het zorgstelsel en de beleidsmaatregelen en marktontwikkelingen in de ouderenzorg.

Wat levert het je op?

 • Overzicht over de verschillende zorgstelsels (Zvw, Wlz en Wmo) en de plek van de ouderenzorg daarin
 • Per stelsel kennis van de rol en verantwoordelijkheden van betrokken partijen
 • Per stelsel kennis van de financiering, bekostiging, inkoop en indicatiestelling
 • Diepgaand inzicht in de organisatie van de verschillende onderdelen van de ouderenzorg
 • Kennis van de toekomstige beleids- en marktontwikkelingen in de ouderenzorg
Tweedaagse masterclass ouderenzorg

Dag 1

 • Een patiëntreis door de stelsels
 • Wettelijk kader en financiering Zvw
 • Ouderenzorg in Zvw
 • Inkoop ouderenzorg door zorgverzekeraars
 • Lunch
 • Wettelijk kader en financiering Wlz
 • Ouderenzorg in Wlz
 • Indicatiestelling, bekostiging, pgb’s Wlz
 • Inkoop ouderenzorg door zorgkantoren
 • Borrel en diner
 • Overnachting

Dag 2

 • Ontbijt
 • Wettelijk kader en financiering Wmo
 • Ouderenzorg in Wmo
 • Rol en verantwoordelijkheden gemeenten
 • Indicatiestelling, sociale wijkteams, inkoop, pgb’s Wmo
 • Lunch
 • Ouderenzorg in 2040: cijfers en trends
 • Beleids- en marktontwikkelingen ouderenzorg (o.a. programma WOZO)
 • Inspirerende innovaties ouderenzorg
 • Toekomstscenario’s ouderenzorg langere termijn
Nurse or doctor give man support during recovery or loss. Caregiver holding hand of her sad senior patient and showing kindness while doing a checkup at a retirement, old age home or hospital

Wie zijn je docenten?

 

De cursus wordt verzorgd door Gerrold Verhoeks en Marc Soeters. Zij zijn partner bij ZorgmarktAdvies. In die rol geven ze strategisch advies over de marktordening, de regulering en de bekostiging in de verschillende zorgstelsels. Gerrold en Marc waren in het verleden voorzitter en secretaris van de Stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en de Stuurgroep Kwaliteitskader Wijkverpleging. Sinds 2010 geven ze jaarlijks ook een groot aantal cursussen over het Nederlandse Zorgstelsel. De cursussen worden gevolgd door medewerkers van landelijke overheidspartijen, toezichthouders, gemeenten, brancheorganisaties, aanbieders van zorg en welzijn, zorgverzekeraars, cliëntenorganisaties, adviesbureaus en andere dienstverleners. De cursussen krijgen uitstekende beoordelingen.