Tweedaagse cursus stelsel Zorg en welzijn

Een grondige verdieping en verbreding van je kennis van het hele zorgstelsel, de beleidsmaatregelen en marktontwikkelingen. Een beperkte tijdsinvestering met maximaal resultaat.

Wil je een beter overzicht over de verschillende onderdelen van het zorgstelsel? Of weet je veel van één van de zorgwetten, maar zijn de andere delen van de zorg voor jou onbekend? Of wil je precies weten welke beleidsmaatregelen de overheid neemt en welke marktontwikkelingen er spelen? Deze tweedaagse cursus biedt een grondige verdieping en verbreding van je kennis van het hele zorgstelsel, de beleidsmaatregelen en marktontwikkelingen. Voor deze intensieve cursus geldt: met een beperkte tijdsinvestering een maximaal resultaat.

 

Deze editie voldoet aan de dan geldende Covid-19 maatregelen.

Datum 18/11/2021 - 19/11/2021 (Utrecht)
Duur 2 dagen (Hele dag)
Deelnemers Maximaal circa Geen geplande opleidingen
Kosten € 995 excl. BTW (incl. lunch, diner en hotel)
Locatie Suits and Sundays (en Eye Hotel) (18/11/2021 - 19/11/2021)
DSC04286

Voor wie?

Deze cursus is uitermate geschikt voor beleidsmedewerkers, adviseurs, advocaten, financials, artsen, leidinggevenden en andere professionals die behoefte hebben aan een grondige verdieping en verbreding van hun kennis van het zorgstelsel, de beleidsmaatregelen en marktontwikkelingen. De volgende stelselwetten worden diepgaand behandeld: Zorgverzekeringswet (Zvw), Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en Wet langdurige zorg (Wlz). De cursus is ABAN geaccrediteerd met 10 punten.

 

Wat levert het je op?

 • Overzicht over het hele Nederlandse zorgstelsel
 • Diepgaand inzicht in de organisatie en werking van de verschillende zorgmarkten
 • Kennis van de actuele beleidsontwikkelingen
 • Kennis van de actuele marktontwikkelingen

Dag 1

 • Wettelijk kader en financiering Zvw
 • Organisatie en ontwikkelingen zorgverzekeringsmarkt
 • Zorginkoop door zorgverzekeraars
 • Lunch
 • Ontwikkelingen eerste lijn, ziekenhuiszorg en GGZ
 • Wettelijk kader en financiering Wlz
 • Indicatiestelling, inkoop, bekostiging, pgb’s in Wlz
 • Ouderenzorg, gehandicaptenzorg en GGZ Wlz
 • Ontwikkelingen Wlz
 • Borrel en diner
 • Overnachting

Dag 2

 • Ontbijt
 • Wettelijk kader en financiering Jeugdwet
 • Organisatie van de Jeugdhulp
 • Wettelijk kader en financiering Wmo 2015
 • Lunch
 • Rol en verantwoordelijkheden gemeenten Wmo
 • Indicatiestelling, sociale wijkteams, inkoop, pgb’s Wmo
 • Transformatie en inspirerende praktijkvoorbeelden Wmo
 • Afsluitend drankje
DSC02322-2
DSC02573-2

Wie zijn je docenten?

De cursus wordt verzorgd door Marc Soeters en Gerrold Verhoeks. Ze zijn partner bij ZorgmarktAdvies en geven sinds 2010 jaarlijks meerdere cursussen over het Nederlandse zorgstelsel voor organisaties als de Rijksacademie voor Financiën en Economie, de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ), Beroepsopleiding Financieel-Economisch Beleidsmedewerker (BoFEB) en PGOsupport. De cursussen krijgen uitstekende beoordelingen.