Tweedaagse cursus Stelsel zorg en welzijn

Een grondige verdieping en verbreding van je kennis van het hele zorgstelsel, de beleidsmaatregelen en marktontwikkelingen. Een beperkte tijdsinvestering met maximaal resultaat.

Wil je een beter overzicht over de verschillende onderdelen van het zorgstelsel? Of weet je veel van één van de zorgwetten, maar zijn de andere delen van de zorg voor jou onbekend? Of wil je precies weten welke beleidsmaatregelen de overheid neemt en welke marktontwikkelingen er spelen? Deze tweedaagse cursus biedt een grondige verdieping en verbreding van je kennis van het hele zorgstelsel, de beleidsmaatregelen en marktontwikkelingen. Voor deze intensieve cursus geldt: met een beperkte tijdsinvestering een maximaal resultaat.

 

Datum 02/06/2022 - 03/06/2022 (Utrecht)
13/10/2022 - 14/10/2022 (Utrecht)
Duur 2 dagen (Hele dag)
Deelnemers Circa 15
Kosten € 1095,- excl. BTW (incl. hotelovernachting, ontbijt, lunches, diner en drank)
Locatie Suits and Sundays (cursuslocatie) en Eye Hotel (overnachting) (02/06/2022 - 03/06/2022)
Suits and Sundays (cursuslocatie) en Eye Hotel (overnachting) (13/10/2022 - 14/10/2022)
DSC04286

Voor wie?

Deze cursus is uitermate geschikt voor beleidsmedewerkers, adviseurs, advocaten, financials, artsen, leidinggevenden en andere professionals die behoefte hebben aan een grondige verdieping en verbreding van hun kennis van het zorgstelsel, de beleidsmaatregelen en marktontwikkelingen. De volgende stelselwetten worden diepgaand behandeld: Zorgverzekeringswet (Zvw), Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Wet langdurige zorg (Wlz).

 

Wat levert het je op?

 • Overzicht over het hele Nederlandse zorgstelsel
 • Diepgaand inzicht in de organisatie en werking van de verschillende zorgmarkten
 • Kennis van de actuele beleidsontwikkelingen
 • Kennis van de actuele marktontwikkelingen

Dag 1

 • Wettelijk kader en financiering Zvw
 • Organisatie en ontwikkelingen zorgverzekeringsmarkt
 • Zorginkoop door zorgverzekeraars
 • Lunch
 • Ontwikkelingen eerste lijn, ziekenhuiszorg en GGZ
 • Wettelijk kader en financiering Wlz
 • Indicatiestelling, inkoop, bekostiging, pgb’s in Wlz
 • Ouderenzorg, gehandicaptenzorg en GGZ Wlz
 • Ontwikkelingen Wlz
 • Borrel en diner
 • Overnachting

Dag 2

 • Ontbijt
 • Wettelijk kader en financiering Jeugdwet
 • Organisatie van de Jeugdhulp
 • Wettelijk kader en financiering Wmo
 • Lunch
 • Rol en verantwoordelijkheden gemeenten in Wmo
 • Indicatiestelling, sociale wijkteams, inkoop, pgb’s in Wmo
 • Transformatie en inspirerende praktijkvoorbeelden Wmo
 • Afsluitend drankje
DSC02322-2
DSC02573-2

Wie zijn je docenten?

De cursus wordt verzorgd door Marc Soeters en Gerrold Verhoeks. Ze zijn partner bij ZorgmarktAdvies, in die rol geven ze strategisch advies over de marktordening, de regulering en de bekostiging in de verschillende zorgstelsels. Sinds 2010 geven ze jaarlijks ook een groot aantal cursussen over het Nederlandse zorgstelsel. De cursussen worden gevolgd door medewerkers van landelijke overheidspartijen, toezichthouders, gemeenten, brancheorganisaties, aanbieders van zorg en welzijn, zorgverzekeraars, cliëntenorganisaties, adviesbureaus en andere dienstverleners. De cursussen krijgen uitstekende beoordelingen.