Vierdaagse Summerschool De Nederlandse Zorgmarkt

Dé verdieping en verbreding van je kennis van het zorgstelsel
Dé toelichting op beleidswijzigingen en marktontwikkelingen
Dé kennismaking met innovatieve voorbeelden uit de zorgpraktijk
Dé mogelijkheid tot het leggen van interessante nieuwe contacten

 

Het Nederlandse stelsel van zorg en welzijn verandert continu. Kennis van deze actuele ontwikkelingen is van groot belang om goed te adviseren in de zorg. De verschillende onderdelen van het zorgstelsel krijgen bovendien meer raakvlakken. Overzicht over de volle breedte van het Nederlandse zorgstelsel wordt daarom steeds belangrijker. De Summerschool ‘De Nederlandse Zorgmarkt’ geeft je dit overzicht en zorgt dat je op de hoogte bent van de belangrijkste marktontwikkelingen en hervormingen in zorg en welzijn. Een eerdere editie van de Summerschool scoorde gemiddeld een 8,6.

Als deelnemer aan de Summerschool verdiep en verbreed je je kennis van het Nederlandse zorgstelsel in de volle breedte. Uiteraard krijgt het actuele kabinetsbeleid daarbij veel aandacht. De Summerschool combineert theorie, beleid en praktijk. Aan de Summerschool werkt een groot aantal deskundige sprekers mee: academici, beleidsmakers en mensen uit de praktijk.

Het zorgstelsel wordt vanuit verschillende gezichtspunten in heldere, interactieve presentaties belicht. Het programma biedt ook interessante keuzeworkshops over de praktijk. Managers van allerlei aanbieders presenteren hoe zij hun zorgverlening innoveren. Ook geven ze aan met welke belemmeringen in het zorgstelsel ze worden geconfronteerd.

De Summerschool biedt tot slot veel mogelijkheden tot het leggen van contacten met deelnemers van andere organisaties in de zorg. In teams werken de deelnemers aan een inhoudelijke opdracht. Het avondprogramma voorziet ook in voldoende ontspannende onderdelen waarin de deelnemers elkaar beter leren kennen en ervaringen kunnen uitwisselen (bijv. een kookworkshop en een mountainbike clinic).

Datum 09/07/2019 - 12/07/2019
Duur 4 aaneengesloten dagen
Deelnemers Maximaal circa 40
Kosten € 2.500 excl. BTW (inclusief hotelovernachtingen, ontbijt, lunch, diner, drank en activiteiten)
Locatie Hotel De Echoput in Hoog Soeren

 

Schrijf je in

Tweedaagse masterclass ouderenzorg
Zorgmarkt Academie Vierdaagse Summerschool Nederlandse zorgmarkt

Voor wie?

De Summerschool richt zich op jonge beleidsmedewerkers en adviseurs van alle partijen in de zorg. De deelnemers aan eerdere edities van de Summerschool waren afkomstig uit ministeries en andere overheidsorganisaties, brancheorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties, adviesbureaus, advocatenkantoren, banken en dienstverleners in de zorg.

 

Wat levert het je op?

 • Grip op de volle breedte van het Nederlandse zorgstelsel: Zvw, Wlz, Wmo 2015 en Jeugdwet
 • Per stelsel overzicht van wettelijk kader, toegang, zorginkoop, bekostiging, zorgaanbod, etc.
 • Inzicht in de betrokken partijen en hun rollen en verantwoordelijkheden
 • Kennismaking met kwaliteitsverbetering en innovatie in de praktijk
 • Inzicht in de hervormingen en marktontwikkelingen in zorg en welzijn
 • Uitwisseling van ervaringen met andere professionals
 • Nieuwe interessante contacten

Dag 1

 • Introductie Summerschool
 • Theorie gereguleerde marktwerking
 • Lunch
 • De Zorgverzekeringswet (Zvw)
 • Zorginkoop in actie
 • De zorgverzekeringsmarkt
 • Keuzeprogramma avond:
  – Optie 1: Kookworkshop
  – Optie 2: 4-gangen diner
  – Optie 3: Klimmen bij Klimbos Garderen

Dag 2

 • De markt voor eerstelijnszorg nu en in de toekomst
 • De ziekenhuismarkt nu en in de toekomst
 • Lunch
 • Teamopdracht
 • Uit de praktijk van de curatieve zorg (twee keuzes uit drie opties):
  – Optie 1: Het ziekenhuis van de toekomst
  – Optie 2: De dagelijkse ziekenhuispraktijk
  – Optie 3: Ontwikkelingen in relatie maatschap – ziekenhuis
 • Keuzeprogramma avond:
  – Optie 1: Kookworkshop
  – Optie 2: Mountainbiken o.l.v. gids
  – Optie 3: Escaperoom

Dag 3

 • De Wmo 2015 nu en in de toekomst
 • Jeugdwet beleid en praktijk
 • Lunch
 • De Wet langdurige zorg (Wlz) nu en in de toekomst
 • Teamopdracht
 • Wildspeurtocht in Kroondomein Het Loo o.l.v. natuurgidsen
 • Borrel en barbecue

Dag 4

 • Teamopdracht
 • Uit de praktijk van langdurige zorg en welzijn (twee keuzes uit drie opties):
  – Optie 1: Innovatie, kleinschaligheid en kwaliteit in de Wlz
  – Optie 2: Innovatief welzijn
  – Optie 3: Innovatief inspelen op transities
 • Lunch
 • Summerschool Zorgquiz
 • Afsluiting
Zorgmarkt Academie Vierdaagse Summerschool Nederlandse zorgmarkt

Wie zijn je docenten?

De volgende sprekers werken mee aan de Summerschool 2018:

 • Hans Broere
  Hans is senior consultant bij RebelGroup Executives. In het verleden was hij als afdelingshoofd bij het ministerie van VWS verantwoordelijk voor de bekostiging van de langdurige zorg.
  , Senior consultant RebelGroup Executives
 • Luc Coenen
  Luc is strategische beleidsadviseur zorg bij a.s.r. de Nederlandse verzekeringsmaatschappij voor alle verzekeringen. Daarvoor werkte hij als senior beleidsmedewerker strategie en bestuursondersteuning bij de NZa.
  , Strategisch beleidsadviseur zorg a.s.r.
 • Gaby Coolen
  Gaby is productontwikkelaar Woont bij Pameijer. Ze heeft veel ervaring met het ontwikkelen van nieuwe dienstverleningsconcepten die aansluiten bij de ondersteuningsbehoefte van de cliënten van Pameijer en bij de veranderingen in het sociale domein.
  , Productontwikkelaar Woont Pameijer
 • Geert Groenenboom
  Geert is senior manager Naleving en Controle bij Zilveren Kruis. Hij heeft veel kennis van de zorginkoop en de controle op rechtmatigheid door zorgverzekeraars.
  , Senior manager naleving en controle Zilveren Kruis
 • Jill Mentink
  Jill is AIOS longziekten en tuberculose in het Erasmus MC. Zij kent de dagelijkse ziekenhuispraktijk van binnenuit en is goed op de hoogte van het reilen en zeilen binnen een ziekenhuis.
  , AIOS longziekten en tuberculose Erasmus MC
 • Melita van der Mersch
  Melita is advocaat-partner bij Velink & De Die advocaten, een kantoor dat zich volledig richt op de gezondheidszorg. Ze heeft jarenlang als advocaat gewerkt bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn. Ze is gespecialiseerd in de financiering en vergoeding van zorg.
  , Partner Velink & De Die advocaten
 • José Nieuwenhuis
  José is partner bij Cura Wonen BV. Haar bedrijf biedt ouderen met Alzheimer of dementie een kleinschalige woonvorm in een beschermde leefomgeving met 24-uurs zorg op maat.
  , Partner Cura Wonen BV
 • Kor Noorlag
  Kor is manager besturing en bekostiging bij de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Daarvoor was hij plv. directeur zorgmarkten cure bij de NZa. Kor heeft veel kennis van bekostigingsvraagstukken in de ziekenhuiszorg.
  , Manager besturing en bekostiging Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
 • Johan Rijneveld
  Johan is manager eerstelijnszorg bij de NZa. Binnen de NZa is hij met zijn team verantwoordelijk voor de bekostiging van de eerstelijnszorg in Nederland. Het gaat daarbij onder andere om de huisartsenzorg, mondzorg, apotheekzorg, wijkverpleging, geboortezorg en paramedische zorg.
  , Manager eerstelijnszorg NZa
 • Hans Roskam
  Hans is directeur/bestuurder bij Stichting Welzijn Capelle. Hiervoor was hij bij MOOI eindverantwoordelijk voor het welzijnswerk dat MOOI uitvoert in een deel van Den Haag, Zoetermeer en Rijnwoude.
  , Directeur/bestuurder stichting Welzijn Capelle
 • Hannelore Schouten
  Hannelore is programmamanager zorginnovatie bij het Westfriesgasthuis en het Waterlandziekenhuis. Daarvoor vervulde zij bij het Zaans Medisch Centrum diverse functies, waaronder programmamanager nieuwbouw.
  , Programmamanager zorginnovatie Westfriesgasthuis / Waterlandziekenhuis
 • Wimke Schuurmans
  Wimke is plv./wnd. MT-lid bij de directie Maatschappelijke Ondersteuning van het Ministerie van VWS. Eerder werkte zij als beleidsmedewerker bij het Ministerie van SZW.
  , plv./wnd. MT-lid directie Maatschappelijke Ondersteuning Ministerie van VWS
 • Marco Varkevisser
  Marco is bijzonder hoogleraar marktordening in de gezondheidszorg bij Erasmus School of Health Policy & Management. Hij houdt zich al geruime tijd bezig met de vraag hoe via de organisatie van een zorgstelsel de doelmatigheid, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg het beste kan worden bevorderd.
  , Hoogleraar marktordening in de gezondheidszorg Erasmus School of Health Policy & Management
 • Gerrold Verhoeks
  Gerrold is partner bij ZorgmarktAdvies. Voorheen was hij plv. directeur bij het ministerie van VWS. Hij heeft vijftien jaar ervaring met strategische advisering op het gebied van bekostiging, regulering en marktordening in de zorg. Gerrold geeft sinds 2010 jaarlijks meerdere cursussen over het Nederlandse zorgstelsel.
  , Partner ZorgmarktAdvies
 • Marcel Vrijhoeven
  Marcel is manager van de maatschap anesthesiologie bij het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Hij heeft vanuit zijn verleden bij Zilveren Kruis en de NZa ook veel kennis van de zorginkoop en ziekenhuisbekostiging.
  , Manager Zorgverkoop Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis