4-daagse Summerschool De Nederlandse Zorgmarkt

Dé verdieping en verbreding van je kennis van het zorgstelsel
Dé toelichting op beleidswijzigingen en marktontwikkelingen
Dé kennismaking met innovatieve voorbeelden uit de zorgpraktijk
Dé mogelijkheid tot het leggen van interessante nieuwe contacten

 

Het Nederlandse stelsel van zorg en welzijn verandert continu. Kennis van deze actuele ontwikkelingen is van groot belang om goed te adviseren in de zorg. De verschillende onderdelen van het zorgstelsel krijgen bovendien meer raakvlakken. Overzicht over de volle breedte van het Nederlandse zorgstelsel wordt daarom steeds belangrijker. De Summerschool ‘De Nederlandse Zorgmarkt’ geeft je dit overzicht en zorgt dat je op de hoogte bent van de belangrijkste marktontwikkelingen en hervormingen in zorg en welzijn. Een eerdere editie van de Summerschool scoorde gemiddeld een 8,6.

Als deelnemer aan de Summerschool verdiep en verbreed je je kennis van het Nederlandse zorgstelsel in de volle breedte. Uiteraard krijgt het actuele kabinetsbeleid daarbij veel aandacht. De Summerschool combineert theorie, beleid en praktijk. Aan de Summerschool werkt een groot aantal deskundige sprekers mee: academici, beleidsmakers en mensen uit de praktijk.

Het zorgstelsel wordt vanuit verschillende gezichtspunten in heldere, interactieve presentaties belicht. Het programma biedt ook interessante keuzeworkshops over de praktijk. Managers van allerlei aanbieders presenteren hoe zij hun zorgverlening innoveren. Ook geven ze aan met welke belemmeringen in het zorgstelsel ze worden geconfronteerd.

De Summerschool biedt tot slot veel mogelijkheden tot het leggen van contacten met deelnemers van andere organisaties in de zorg. In teams werken de deelnemers aan een inhoudelijke opdracht. Het avondprogramma voorziet ook in voldoende ontspannende onderdelen waarin de deelnemers elkaar beter leren kennen en ervaringen kunnen uitwisselen (bijv. een kookworkshop en een mountainbike clinic).

Datum 09/07/2024 - 12/07/2024
Duur 4 aaneengesloten dagen (incl. overnachtingen)
Deelnemers Maximaal circa 40
Kosten €2.700,00 excl. BTW (inclusief hotelovernachtingen, ontbijt, lunch, diner, drank en activiteiten)
Locatie Landgoed Hotel Avegoor in Ellecom (09/07/2024 - 12/07/2024)
Summerschool Terras
Summerschool Teamopdracht

Voor wie?

De Summerschool richt zich op jonge beleidsmedewerkers en adviseurs van alle partijen in de zorg. De deelnemers aan eerdere edities van de Summerschool waren afkomstig uit ministeries en andere overheidsorganisaties, brancheorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties, adviesbureaus, advocatenkantoren, banken en dienstverleners in de zorg.

 

Wat levert het je op?

 • Grip op de volle breedte van het Nederlandse zorgstelsel: Zvw, Wlz, Wmo en Jeugdwet
 • Per stelsel overzicht van wettelijk kader, toegang, zorginkoop, bekostiging, zorgaanbod, etc.
 • Inzicht in de betrokken partijen en hun rollen en verantwoordelijkheden
 • Kennismaking met kwaliteitsverbetering en innovatie in de praktijk
 • Inzicht in de hervormingen en marktontwikkelingen in zorg en welzijn
 • Uitwisseling van ervaringen met andere professionals
 • Nieuwe interessante contacten

Dag 1

 • Introductie Summerschool
 • Theorie gereguleerde marktwerking
 • Lunch
 • De Zorgverzekeringswet (Zvw)
 • Zorginkoop in actie
 • Teamopdracht
 • Keuzeprogramma avond:
  – Optie 1: Kookworkshop
  – Optie 2: Mountainbiken o.l.v. gids (incl. eten)

Dag 2

 • De eerstelijnszorg
 • De Nederlandse ziekenhuismarkt
 • Lunch
 • Teamopdracht
 • Keuzeworkshop curatieve zorg:
  – Optie 1: GGZ in de Zorgverzekeringswet
  – Optie 2: De Juiste Zorg op de Juiste Plek?
 • Uit de praktijk van de curatieve zorg:
  – Optie 1: Vernieuwing in de eerstelijn
  – Optie 2: De governance van ziekenhuizen en maatschappen
 • Keuzeprogramma avond:
  – Optie 1: Gastronomisch diner
  – Optie 2: Klimmen (incl. eten)

Dag 3

 • De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 • De Jeugdwet
 • Lunch
 • Innovatief werken aan participatie met populatiebekostiging
 • Teamopdracht
 • Natuurwandeling
 • Borrel en barbecue

Dag 4

 • De Wet langdurige zorg (wlz)
 • Presentatie en bespreking teamopdracht
 • Uit de praktijk van de langdurige zorg en welzijn:
  De strategie van Omring; wonen, ondersteuning en zorg in de toekomst
 • Lunch
 • Bespreking teamopdracht
 • Afsluitende Summerschool quiz
foto avegoor buiten

Wie zijn je docenten?

De volgende sprekers werken mee aan de Summerschool:

 • Daan Rooijmans
  Daan is senior manager zorginkoop bij CZ. Hij heeft veel ervaring met de inkoop van zorg en hij is uitstekend op de hoogte van innovatieve ontwikkelingen rond de contractering.
  , Senior manager zorginkoop CZ
 • Frank Hagelstein               Frank Hagelstein is manager Wonen en zorg bij ActiZ, de branchevereniging van 400 zorgorganisaties die ouderen en chronisch zieken verplegen en verzorgen. , Manager Wonen en zorg ActiZ
 • Hans Peter Jung  
  Hans is huisarts in Afferden en initiator van een experiment van VGZ. Het experiment met een nieuwe bekostiging, een kleinere normpraktijk en een focus op positieve gezondheid leidt tot fors lagere zorguitgaven.
  , Huisarts
 • Eline de Kogel
  Eline is manager eerstelijnszorg bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Eline is met haar team o.a. verantwoordelijk voor de bekostiging van huisartsenzorg, wijkverpleging, geboortezorg, apotheekzorg en paramedische zorg.
  , Manager eerstelijnszorg NZa
 • Frido KraanenFrido is lid Raad van Bestuur bij Omring. Frido is als bestuurder goed op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen in de zorg en de strategische betekenis daarvan voor Omring. Daarnaast was hij bij het ministerie van VWS (o.a als plaatsvervangend directeur) betrokken bij tal van stelselwijzigingen in de zorg., lid Raad van Bestuur bij Omring
 • Melita van der Mersch
  Melita is advocaat-partner bij Velink & De Die advocaten, een kantoor dat zich volledig richt op de gezondheidszorg. Ze heeft jarenlang als advocaat gewerkt bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn. Ze is gespecialiseerd in de financiering en vergoeding van zorg.
  , Partner Velink & De Die advocaten
 • Stefan RoskamStefan Roskam is senior beleidsadviseur bij de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Hij is vanuit de NVZ nauw betrokken bij de uitwerking van het Integraal Zorgakkoord., Senior Beleidsadviseur bij de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
 • Marianne Ras
  Marianne Ras is accountmanager bij Pameijer. Pameijer helpt mensen bij wonen, werken en opgroeien. Pameijer werkt in de gemeenten Vlaardingen, Schiedam en Maassluis als één van de eersten in Nederland op basis van populatiebekostiging.
  , Accountmanager bij Pameijer
 • Maaike Schapendonk
  Maaike is beleidsadviseur bij branchevereniging Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Ze is vanuit ZN nauw betrokken bij grote beleidswijzigingen in de GGZ. Ook was ze werkzaam voor meerdere grote GGZ-aanbieders.
  Beleidsadviseur bij ZN
 • Hannelore Schouten
  Hannelore is managing consultant bij Berenschot. Daarvoor vervulde zij bij het Dijklander ziekenhuis en het Zaans Medisch Centrum diverse functies, waaronder programmamanager nieuwbouw.
  , Managing consultant bij Berenschot.
 • Marc Soeters
  Marc is expert op het gebied van de Nederlandse zorgwetten. Hij heeft meer dan 15 jaar ervaring met strategische advisering op het gebied van bekostiging, regulering en marktordening. Hij voert regelmatig opdrachten uit in de GGZ.
  , Partner ZorgmarktAdvies
 • Marco Varkevisser
  Marco is bijzonder hoogleraar marktordening gezondheidszorg bij Erasmus School of Health Policy & Management. Hij houdt zich al geruime tijd bezig met de vraag hoe via de organisatie van een zorgstelsel de doelmatigheid, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg het beste kan worden bevorderd.
  , Hoogleraar marktordening gezondheidszorg Erasmus School of Health Policy & Management
 • Gerrold Verhoeks
  Gerrold is partner bij ZorgmarktAdvies. Voorheen was hij plv. directeur bij het ministerie van VWS. Hij heeft vijftien jaar ervaring met strategische advisering op het gebied van bekostiging, regulering en marktordening in de zorg. Gerrold geeft sinds 2010 jaarlijks meerdere cursussen over het Nederlandse zorgstelsel.
  , Partner ZorgmarktAdvies
 • Marcel Vrijhoeven
  Marcel is manager zorgverkoop bij het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis. In zijn vorige functie was hij werkzaam als maatschapmanager anesthesiologie bij het St. Antonius Ziekenhuis. Hij heeft veel kennis van de zorginkoopmarkt en de positie van medisch specialisten in het ziekenhuis.
  , Manager Zorgverkoop Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis